Förutsättning för färgade urval nedan är att övriga data för vårdtillfället är inskickade till SIR.
Presentera samtliga inrapporterade avlidna, oavsett om övrig vårdtillfälledata, rapporterats.