Avlidna på IVA


Organdonation är en del av intensivvården. Intensivvårdens uppgift är att möjliggöra organdonation i händelse av att en patient under pågående intensivvård utvecklar total hjärninfarkt. I SIR:s riktlinje för uppföljning av avlidna på IVA, finns 10 frågor att besvara kring varje avliden intensivvårdspatient. Protokollet gäller ej post-operativ vård, övrig vård eller HIA vård, utan endast vårdtyperna IVA, TIVA och BIVA.


Visa standardrapport
Visa inrapporterad period